Questionnaires / Ceistneoirí

This page contains links to questionnaires used as part of the National Assessments in Irish Medium Schools 2010.

Ar an leathanach seo, tá naisc chuig ceistneoirí a úsáideadh mar chuid de na Measúnuithe ‎Náisiúnta i Scoileanna a Bhíonn ag Teagasc trí Mheán na Gaeilge 2010. ‎

Click on the links below to see the questionnaires (English Version) / Cliceáil ar na naisc thíos chun breathnú ar na ceistneoirí (Leagan Gaeilge)