NAIMS

National Assessments in Irish Medium Schools

The 2010 National Assessments of English Reading and Mathematics in Irish-medium Schools / Measúnachtaí Náisiúnta 2010 ar Léitheoireacht Bhéarla agus ar Mhatamaitic i Scoileanna a Bhíonn ag Teagasc Trí Mheán na Gaeilge

  • Click here for the Main Report
  • Click here for the Summary Report
  • Cliceáil anseo don Phríomhthuarascáil
  • Cliceáil anseo don Achoimre Tuarascála
  • Click here for the e-Appendix/e-Aguisín
  • Click here to see the questionnaires used / chun breathnú ar na ceistneoirí a úsáideadh

 

Contact Details / Sonraí Teagmhála

Gerry Shiel
Educational Research Centre / Foras Taighde ar Oideachas
St Patrick’s College / Coláiste Phádraig
Drumcondra / Droim Conrach
Dublin 9 / Baile Átha Cliath 9

info@erc.ie

(01) 8373789