Email Disclaimer / Séanadh Ríomhphoist

This email and any of its attachments may contain confidential or privileged information and is intended solely for the addressee. If you are not the intended recipient or have received this email in error, please delete it immediately and notify us via info@erc.ie. Any unauthorised use (including disclosure, publication, copying or distribution) of the email or its attachments is prohibited.

Anyone interacting by standard email should be aware that there are risks involved in transmitting personal or sensitive information using this technology, as email generally is not a fully secure method of sending data.

We do not guarantee that this material is free from viruses or any other defects although we have taken due care to minimise the risk.

 

Féadfaidh faisnéis rúnda nó phribhléideach a bheith sa ríomhphost seo agus in aon cheann dá cheangaltáin agus is don seolaí amháin atá sé. Mura tusa an faighteoir beartaithe nó má fuair tú an ríomhphost seo trí dhearmad, scrios láithreach é agus cuir in iúl dúinn trí info@erc.ie.  Tá cosc ar aon úsáid neamhúdaraithe (lena n-áirítear nochtadh, foilsiú, cóipeáil nó dáileadh) an ríomhphoist nó a cheangaltáin.

Ba chóir go mbeadh a fhios ag duine ar bith a idirghníomhaíonn trí ríomhphost caighdeánach go bhfuil rioscaí ann maidir le faisnéis phearsanta nó íogair a tharchur ag baint úsáide as an teicneolaíocht seo, toisc nach modh iomlán slán é an ríomhphost chun sonraí a sheoladh.

Ní ráthaímid go bhfuil an t-ábhar seo saor ó víris ná ó aon lochtanna eile cé go bhfuil cúram cuí déanta againn chun an riosca a íoslaghdú.