Call for Inputs – Glaonna d’ionchuir

The ERC is calling for inputs to gather the views of stakeholders on how the role of the ERC may evolve over the coming period and what strategic priorities should be included in our forthcoming Strategy.

The ERC’s forthcoming Strategy will cover the five years from 2025 to 2030.

The aim of this Call for Inputs is to gather the views of stakeholders on how the role of the ERC may evolve over the coming period and what strategic priorities should be included in our forthcoming Strategy. For example, how will the education and research sectors adapt to a changing context, or similarly, how might these sectors be impacted by significant trends and developments in areas such as digital adoption, the literacy and numeracy attainment of students, the challenges presented by climate change and more generally, changing behaviours and attitudes of schools, parents and students.

Click here for more information.

Tá an FTO ag lorg ionchuir chun tuairimí na leaspháirtithe a fháil, maidir le conas a fhorbróidh ról an FTO sa tréimhse atá le teacht agus cad iad na tosaíochtaí straitéiseacha gur chóir a bheith san áireamh sa Straitéis atá le teacht uain

Clúdóidh Straitéis an FTO atá le teacht na cúig bliana ó 2025 go 2030.

Tá sé mar aidhm ag an nGlao ar Ionchuir seo tuairimí na bpáirtithe leasmhara a bhailiú faoin éabhlóid a d’fhéadfadh teacht ar ról an FTO sa tréimhse amach romhainn agus na tosaíochtaí straitéiseacha ar cheart a chur san áireamh sa Straitéis atá le teacht uainn go luath. Mar shampla, conas a rachaidh na hearnálacha oideachais agus taighde in oiriúint ar chomhthéacs athraitheach.  Ar an dóigh chéanna, cén éifeacht a d’fhéadfadh a bheith ag treochtaí suntasacha agus forbairtí ar na hearnálacha seo i réimsí lena n-áirítear glacadh digiteach, gnóthachtáil litearthachta agus uimhearthachta na ndaltaí agus na dúshláin a thagann le hathrú aeráide. Ar bhonn níos ginearálta, athruithe iompair agus meoin i measc scoileanna, tuismitheoirí agus daltaí.

Déan cliceáil anseo le haghaidh breis eolais