Job Vacancy: HEO HR [Permanent]; Ardoifigeach Feidhmiúcháin – Acmhainní Daonna (AD)

HEO, HR [Permanent]

The ERC is calling applications for the post of HEO, HR.

This is an exciting new post at HEO Level, on a permanent basis, subject to a satisfactory probationary period of 6 months.

Click here for the recruitment booklet and for more information on how to apply.

Closing time and deadline for applications is: 12.00 p.m. (Irish time), Monday, 15 July 2024.

Applications and Queries to: heovacancies@erc.ie


Ardoifigeach Feidhmiúcháin, Acmhainní Daonna (AD) [Buan]

Tá iarratais á lorg ag an FTO le haghaidh post mar AFP, Acmhainní Daonna (AD).

Post nua iontach ag Leibhéil AFP (Ardoifigeach Feidhmiúcháin), ar bhonn buan, ag brath ar thréimhse phromhaidh shásúil a mhaireann sé mhí.

Cliceáil anseo le haghaidh an leabhrán earcaíochta agus le haghaidh breis eolais ar chonas iarratas a chur isteach.

Is é am dúnta agus spriocdháta d’Iarratais Ná: 12.00pm (am na hÉireann), Dé Luain, 15 lúil 2024.

Iarratais agus fiosrúcháin chuig: heovacancies@erc.ie