Job Vacancy: Research Associate / Folúntas Poist: Chomhlach Taighde

Job Vacancy: Research Associate

The ERC is recruiting for Research Associate.

Panels will cover Permanent, Fixed Term and Specified purpose posts.

Click here for the recruitment booklet and for more information on how to apply.

Deadline for applications is: 5.00 p.m. (Irish time), Tuesday, 23rd April 2024.

Applications and Queries to: vacancies@erc.ie

 

Folúntas Poist : Comhlach Taighde

Tá an FTO ag earcú Comhlach Taighde.

Clúdóidh na painéil poist bhuana, poist ar théarma seasta agus poist sainchuspóra.

Cliceáil anseo don leabhrán earcaíochta agus chun tuilleadh eolais a fháil ar chonas iarratas a dhéanamh.

Spriocdháta d’iarratais ná: 5.00 i.n. (am na hÉireann), Dé Máirt, 23 Aibreán 2024.

Iarratais agus Fiosrúcháin chuig: vacancies@erc.ie