Job Vacancy: HEO Procurement [Permanent]; Ardoifigeach Feidhmiúcháin Soláthar [Buan]

HEO Procurement, [Permanent]

The ERC is calling applications for the post of HEO Procurement.

This is an exciting new post at HEO Level, on a permanent basis, subject to a satisfactory probationary period of 6 months.

Click here for the recruitment booklet and for more information on how to apply.

Closing time and deadline for applications is: 5.00 p.m. (Irish time), Tuesday, 2nd April 2024.

Applications and Queries to: vacancies@erc.ie


Ardoifigeach Feidhmiúcháin, Soláthar [Buan]

Tá iarratais á lorg ag an FTO le haghaidh post mar AFP, Soláthar.

Post nua iontach ag Leibhéil AFP (Ardoifigeach Feidhmiúcháin), ar bhonn buan, ag brath ar thréimhse phromhaidh shásúil a mhaireann sé mhí.

Cliceáil anseo le haghaidh an leabhrán earcaíochta agus le haghaidh breis eolais ar chonas iarratas a chur isteach.

Is é am dúnta agus spriocdháta d’Iarratais Ná: 5.00 i.n (am na hÉireann), Dé Máirt, 2 Aibreán 2024.

Iarratais agus fiosrúcháin chuig: vacancies@erc.ie