Job Vacancy: Higher Executive Officer (HEO) – Procurement; Ardoifigeach Feidhmiúcháin – Soláthar

Posted on 8 February 2024

Higher Executive Officer (HEO) – Procurement

[Permanent Contract]

The ERC is calling applications for the post of HEO – Procurement.

Click here for the recruitment booklet and for more information on how to apply.

Closing time and deadline for applications is: 5.00 p.m.(Irish time), Friday, 23rd February 2024.

Applications and Queries to: vacancies@erc.ie

Ardoifigeach Feidhmiúcháin – Soláthar

[Conradh Buan]

Tá iarratais á lorg ag an FTO le haghaidh post mar Ardoifigeach Feidhmiúcháin – Soláthar.

Cliceáil anseo le haghaidh an leabhrán earcaíochta agus le haghaidh breis eolais ar chonas iarratas a chur isteach.

Spriocdháta d’iarratais ná:  Dé hAoine 23ú Feabhra 2024 ag 5.00 i.n. (am na hÉireann)  

Iarratais agus fiosrúcháin chuig: vacancies@erc.ie