Job Vacancy: Head of Research / Folúntas Poist: Ceann Taighde

Head of Research, [Principal Officer, Permanent]

The ERC is calling applications for the post of Head of Research.

This is an exciting new post at Principal Officer Level, on a permanent basis, subject to a satisfactory probationary period of 12 months.

Click here for the recruitment booklet and for more information on how to apply.

Closing time and deadline for applications is: 5.00 p.m. Thursday, 22nd February 2024 (Irish time).

Applications and Queries to: povacancy@erc.ie

 

Ceann Taighde, [Príomhoifigeach, Buan]

Tá iarratais á lorg ag an FTO le haghaidh post mar Ceann Taighde.

Is deis iontach í seo, faoi réir tréimhse phromhaidh bliana a chríochnú go sásúil.

Cliceáil anseo le haghaidh an leabhrán earcaíochta agus le haghaidh breis eolais ar chonas iarratas a chur isteach.

Is é Déardaoin, 22ú Feabhra 2024 ag 5.00 p.m. (am na hÉireann) an am dúnta agus spriocdháta le haghaidh iarratas.

Iarratais agus fiosrúcháin chuig: povacancy@erc.ie