Scríbhneoirí Míreanna Páirtaimseartha / Part-time Item-Writers

Tá an Foras Taighde ar Oideachas (FTO) ag lorg scríbhneoirí míreanna chun ceisteanna a fhorbairt do thrialacha scagthástála agus diagnóiseacha don luathlitearthacht (Gaeilge agus Béarla) agus don luathuimhearthacht ag leibhéal na Naíonán Sinsearach agus do Rang a hAon.  Sa ról seo beidh suas le sé huaire an chloig oibre in aghaidh na seachtaine i gceist ar feadh tréimhse suas le 12 sheachtain idir mí Dheireadh Fómhair 2023 agus mí Eanáir 2024.

Cliceáil anseo le tuilleadh eolais a fháil.

Seol litir iarratais agus CV chuig: development@erc.ie faoi 5.00 i.n. Dé Luain, 25 Meán Fómhair, 2023.

The Educational Research Centre (ERC) is seeking item writers to develop test questions for screening and diagnostic tests of early literacy (Gaeilge and English) and early numeracy for Senior Infants and First Class level.

This role will involve up to six hours of work per week for a period of up to 12 weeks between October 2023 and January 2024.

Click here for more information.

Please send letter of application and CV to: development@erc.ie by 5.00 pm on Monday 25 September, 2023.