Part-Time Librarian (0.5 Full time equivalent), Permanent Post / Leabharlannaí Páirtaimseartha (0.5 Coibhéis Lánaimseartha), Buan Poist

The ERC now wishes to recruit for a Part-Time Librarian. This is a new and exciting role in the ERC. The successful candidate will be assigned to the ERC’s library which is managed internally but is located off site, in storage for the most part.
This is a permanent post and is subject to the completion of a 6 months’ probation period.
Click here for the recruitment booklet and for more information on how to apply.

Closing time and deadline for applications is: 1.00 p.m. Friday, 22nd September 2023 (Irish time).
Applications and Queries to: vacancies@erc.ie

Tá súil ag an FTO leabharlannaí páirtaimseartha a cheapadh. Is ról nua agus iontach é seo san FTO. Beidh an t-iarrthóir ráthúil lonnaithe i leabharlann an FTO. Bainistítear an leabharlann go hinmheánach ach tá sé lonnaithe go seachtrach, le stóráil déanta don chuid is mó.
Is post buan é seo agus beidh sé ag brath ar chríochnú tréimhse phromhaidh sé mhí.
Cliceáil anseo le tuilleadh eolais a fháil ar chonas iarratas a dhéanamh.

Is é 1.00 i.n., Dé hAoine, Meán Fómhair 22, an am dúnta agus spriocdháta le haghaidh iarratas (am na hÉireann).
Iarr/webspace/httpdocs/erc.ie/wp-content/uploads/2023/08/leabharlannai-pairtaimseartha-leabhran-eolais-don-iarrthoir.pdfatais agus ceisteanna chuig: vacancies@erc.ie