Christmas closure – Dúnadh na Nollag

The ERC’s Test Department and Centre on St Patrick’s Campus will be closed for business from 5 p.m. on Thursday 22nd December 2022 and will reopen on 3rd  January 2023 at 9am.

Should you wish to place an order for tests during these dates, please email your order to tests@erc.ie and you order will be processed and issued to you when the schools reopen in January.

If you have any queries for the Centre during this period, you can email info@erc.ie or leave a message on 01 837 37 89.

Please note these messages will not be accessed until 3rd January 2022.

Happy Christmas from all at the ERC!

Dúnfar rannóg scrúdaithe an FTO agus an Foras ar Champas Naomh Pádraig le haghaidh gnó ó 5 i.n. ar an Déardaoin, an 22  Nollaig agus athosclófar é ar an 3ú  Eanáir 2023 ag 9r.n.

Má theastaíonn uait scrúdaithe a ordú i rith na dátaí seo, cur ríomhphost le do thoil chuig tests@erc.ie agus déanfar d’ordú a phróiseáil agus a eisiú chugat nuair a athosclófar na scoileanna i mí Eanáir.

Má tá ceist ar bith agat le haghaidh an Fhoras le linn an tréimhse seo, déan teagmháil le info@erc.ie nó fág teachtaireacht ag 01 837 37 89.

Tabhair faoi ndear, le do thoil, nach mbeidh fáil ar na teachtaireachtaí seo go dtí an 3 Eanáir 2023.

Nollaig shona daoibh go léir ón FTO!