Folúntas: Cúntóir Taighde

Tá painéal á chur le chéile ag an FTO de chúntóirí taighde a bhfuil líofacht i labhairt agus i scríobh na Gaeilge acu.

Caithfear iarratais a chur isteach i nGaeilge ach glacfar le iarrthóirí a sheolann cóip isteach i mBéarla chomh maith.

Ba chóir na nithe seo a leanas a chur san áireamh mar chuid den iarratas:

  • Litir chlúdaigh ghairid, nach bhfuil níos mó ná 2 leathanach (íosmhéid font 11), a mhíníonn an fáth go bhfuil tú ag cur isteach ar an bpost agus an chaoi ina dtagann do thaithí le Riachtanais an Iarrthóra maraon leis na rannaí eile sa leabhrán, lena n-áirítear an Taithí, na Scileanna agus na Tréithe inmhianaithe don phost.
  • CV suas chun dáta nach bhfuil níos faide ná ceithre leathanach, agus a a chuimsíonn ainmneacha agus sonraí teagmhála (uimhir ghutháin agus ríomhphost) beirt mholtóirí.

go:                         vacancies@erc.ie

Cliceáil anseo chun teacht ar an leabhrán eolais ina bhfuil níos mó sonraí faoin bpost le fáil ann.​

A panel is being created for Research Assistants at the ERC.

Applications must include:

  • A cover letter of no more than 2 pages (minimum size text 11) explaining why you are applying for this position and how your experience aligns with the Essential Person Requirements and, as applicable, the Desirable Experience, Skills and Characteristics for this position.
  • An up-to-date CV of no more than four pages in length which includes the names and contact details (phone number and email) of two referees.

to:                   vacancies@erc.ie

Click here for an information booklet which contains more details about the post.