ERC publishes its second strategic plan (2022-2024)

The ERC submitted its second strategic plan (2022-2024) to the Department of Education on April 1, 2022, and today published the plan on its website. The plan is built on the successes and learning from the previous three years, as well as the profound and evolving impacts of the pandemic. It presents a vision of the ERC as an organisation that prioritises stabilisation, followed by enhancement and, in some of its areas including analysis and assessment, innovation, over the next three years. The plan’s success relies on the establishment of a multi-year resourcing plan with the Department of Education. The outgoing CEO, Dr Jude Cosgrove, wishes the staff and Board of the ERC every success in implementing the new plan.

********************************************************

Foilsíonn an FTO an dara plean straitéiseach (2022-2024)

Chuir an FTO an dara plean straitéiseach (2022-2024) faoi bhráid na Roinne Oideachais ar an 1ú Aibreán, 2022, agus is inniu an lá a foilsíodh an plean ar a suíomh gréasáin. Tógann an plean ar gach rud atá bainte amach agus ar an bhfoghlaim le trí bliana anuas, chomh maith le hiarmhairtí doimhne agus leanúnacha na paindéime. Cuireann an plean fís den FTO chun tosaigh ina léirítear é mar eagraíocht a thugann tosaíocht don seasmhacht agus don dul i bhfeabhas. Maidir le cuid dá réimsí atá bainteach leis an anailís agus leis an measúnú, tugtar tosaíocht don nuálaíocht sna trí bliana atá romhainn. Braitheann rath an phlean ar bhunú phlean ilbhlianta a bhaineann le hacmhainní a chur ar fáil i gcomhpháirt leis an Roinn Oideachais. Guíonn an PF ata ag dul as oifig, Jude Cosgrove, gach rath ar an bhfoireann agus ar Bhord an FTO agus an plean á chur i ngníomh acu.​