New online ordering ‎system for paper tests – Córas nua ordaithe ar líne le ‎haghaidh tástálacha páipéir

The Educational Research Centre (ERC) is excited to announce the launch of its new online ordering ‎platform for paper tests which is available for schools to use through ERC DOTS (the Drumcondra ‎Online Testing System). ‎

The new ordering system for paper tests is available for all schools to use, even if you have not ‎previously used DOTS or do not plan to use online tests. ‎Your DOTS login details were issued by email to your school’s email address in early April 2022. The DOTS login page is: schooladmin.erc.ie

From now on, we will no longer be accepting orders via the old order form, but don’t ‎worry if you need some help getting started. We have developed this simple step-by-step guide to ‎walk you through the process.

Note for post-primary schools: The Post-Primary Assessment and Diagnosis–English (PPAD-E) test for ‎‎1st Year students will be available to order online later this year. For now, orders for the PPAD-E ‎should be made by submitting an order form and DPA (available here) to tests@erc.ie.‎

If you have any questions about either our paper tests or online testing, please see the information ‎brochures and Frequently Asked Questions on www.tests.erc.ie. ‎

Still can’t find the information you’re looking for, or want to provide feedback on our new service? ‎Email us on tests@erc.ie.‎

****************************************************************************************

Tá lúcháir ar an bhForas Taighde ar Oideachas (FTO) seoladh a ardán ordaithe nua ar líne do thástálacha páipéir a fhógairt atá ar fáil do scoileanna le húsáid trí ERC DOTS ( Córas Tástála ar Líne Dhroim Conrach).

Tá an córas ordaithe seo do thástálacha páipéir ar fáil do gach scoil le húsáid, fiú murar úsáid tú DOTS cheana nó mura bhfuil sé i gceist agat trialacha ar líne a úsáid. Eisíodh do chuid sonraí logála isteach chuig ríomhphost do scoile i mí Aibreán 2022. Is é seo leathanach logála isteach​ DOTS: schooladmin.erc.ie

As seo amach, ni bheimid ag glacadh le horduithe ar líne tríd an sean-fhoirm ordaithe, ach ná bí buartha má bhíonn cúnamh uait agus tú ag tosú. Tá córas simplí céim-ar-chéim againn chun tú a threorú tríd an bpróiseas.

Nóta d’iar-bhunscoileanna: Beidh an triail Post-Primary Assessment and Diagnosis–English (PPAD-E) do dhaltaí Bliain 1 ar fáil le hordú ar líne níos déanaí i mbliana ach, faoi láthair, ba chóir orduithe don PPAD-E a dhéanamh trí fhoirm ordaithe a chur isteach mar aon le DPA (ar fáil anseo) chuig tests@erc.ie.

Má tá aon cheist agat faoin ár dtástálacha páipéir nó faoin ár dtástáil ar líne, féach le do thoil ar na bróisiúir faisnéise agus ar na Ceisteanna Coitianta ar www.tests.erc.ie.

Má tharlaíonn nach dtagann tú ar an eolas atá á lorg agat, nó más mian leat aiseolas a sholáthar ar ár seirbhís nua? Cuir ríomhphost chugainn ag tests@erc.ie.