Christmas closure / Dúnadh na Nollag

The ERC’s Test Department will be closed for business from 5 pm on 22nd December 2021 and will reopen on 4th January 2022 at 9am.

The Centre on St Patrick’s Campus will be closed from 1 pm on 23rd December 2021 and reopen on 4th January 2022 at 9am.

Should you wish to place an order for tests during these dates, please email your order to tests@erc.ie and your order will be processed and issued to you when the schools reopen in January.

If you have any queries for the Centre during the closure you can email info@erc.ie or leave a message on 01 837 37 89. Please note these messages will not be accessed until 4th January 2022.

 

Dúnfar rannóg scrúdaithe an FTO le haghaidh gnó ó 5 i.n. ar an 22 Nollaig agus athosclófar é ar an 4 Eanáir 2022 ag 9am.

Dúnfar an Foras ar Champas Naomh Pádraig ó 1 i.n. ar an 23 Nollaig 2021 agus athosclófar é ar an 4 Eanáir 2022 ag 9am.

Má theastaíonn uait scrúdaithe a ordú i rith na dátaí seo, cur ríomhphost le do thoil chuig tests@erc.ie agus déanfar d’ordú a phróiseáil agus a eisiú chugat nuair a athosclófar na scoileanna i mí Eanáir.

Má tá ceist ar bith agat le haghaidh an Fhoras le linn an tréimhse seo, déan teagmháil le info@erc.ie nó fág teachtaireacht ag 01 837 37 89. Nótáil, le do thoil, nach mbeidh fáil ar na teachtaireachtaí seo go dtí an 4 Eanáir 2022.