ERC published infographic on the Wave 1 results of its longitudinal evaluation of the Digital Learning Framework (DLF)

The ERC has published an infographic on the results of its longitudinal evaluation of the Digital Learning Framework, a major component of the Digital Strategy for Schools. The final stage of the evaluation will be published in late 2022. Thanks to all of the schools and teachers for taking part.

English version here

 

D’fhoilsigh an FTO infographic ar thorthaí a mheastóireachta fadaimseartha ar an gCreat Foghlama Digití, príomhchuid den Straitéis Dhigiteach do Scoileanna. Foilseofar an chéim dheiridh den mheastóireacht ag deireadh 2022. Buíochas le gach scoil agus múinteoir as páirt a ghlacadh.

Leagán Gaeilge anseo

 

More information on the DLF evaluation here