Research Associate Vacancy- Folúntas Do Chomhlach Taighde

The Centre is recruiting a Research Associate to assist in the oversight of large-scale assessment and/or evaluation studies. The successful applicant will be appointed on a permanent basis subject to successful completion of a probation period.

 

Click here for more information on how to apply.

 

Tá Comhlach Taighde á earcú ag an bhForas Taighde ar Oideachas chun cabhrú le maoirseacht a dhéanamh ar staidéir mhórscála mheasúnaithe agus/nó staidéir mheastóireachta. Ceapfar an t-iarratasóir rathúil ar bhonn buan faoi réir ag tréimhse promhaidh a bheith críochnaithe go sásúil.

 

Cliceáil anseo le tuilleadh eolais a fháil ar conas iarratas a dhéanamh.​​