Folúntais do Chúntóirí Taighde – Research Assistant Vacancies

Tá folúntais do Chúntóirí Taighde le Gaeilge ag an FTO.

Is cóir iarratais, le litir chumhdaigh agus curriculum vitae le hainmneacha beirt mholtóirí, a chur go vacancies@erc.ie, faoi 5.00 i.n. ar an Aoine, 19 Meitheamh, 2020.

​(Ba chóir go gcruthódh iarratais ar ríomhphost uathfhreagra – muna bhfaigheann tú freagra go luath tar éis duit d’iarratas a chur isteach, déan teagmháil le Patricia Gaffney ag Patricia.Gaffney@erc.ie)

Sonraí iomlána anseo.

Vacancies exist for Research Assistant Posts (Irish language) at the ERC.

Applications to include a cover letter with a curriculum vitae and the names of two referees, by 5.00 pm on Friday, 19 June 2020.

to: vacancies@erc.ie (Emailed application will generate an automated response – if you do not ‎receive a response shortly after you submit your application please contact ‎Patricia at Patricia.Gaffney@erc.ie)

Click here for full job specification details.