Research Assistant Vacancies – Folúntais do Chúntóirí Taighde

Vacancies exist for Research Assistant Posts at the ERC.

Applications to include a cover letter with a curriculum vitae and the names of two referees, by 5.00 pm on Tuesday, 10 March, 2020.

to:                   vacancies@erc.ie

or by post:     Vacancies, Educational Research Centre, Drumcondra, St Patrick’s College, Dublin 9, D09 AN 2F.‎

(Emailed application will generate an automated response – if you do not ‎receive a response shortly after you submit your application please contact ‎Patricia at 01 837 37 89‎)

Tá folúntais do Chúntóirí Taighde ag an FTO. Is cóir iarratais, le litir chumhdaigh agus curriculum vitae le hainmneacha beirt mholtóirí, a chur go vacancies@erc.ie, nó sa phost chuig: Folúntais, An Foras Taighde ar Oideachas, DCU (Campas Naomh Pádraig), Droim Conrach, Baile Átha Cliath D09 AN2F, faoi 5.00 i.n. ar an Máirt, 10 Márta, 2020.

(Ba chóir go gcruthódh iarratais ar ríomhphost uathfhreagra – muna bhfaigheann tú freagra go luath tar éis duit d’iarratas a chur isteach, déan teagmháil le Patricia Gaffney ag 01 837 37 89.)

Click here for full job specification details. Leagan Gaeilge anseo.