HEO Vacancy

Applications are invited for a Higher Executive Officer position in the Educational Research Centre on the DCU Drumcondra campus (formerly St Patrick’s College).

This position involves working with the Chief Executive Officer and the Senior Administrator on matters such as procedures and policy implementation, human resources, project administration, facilities, finance and general administration.

Tugtar cuireadh d’iarratais don phost mar  Ardoifigeach Feidhmiúcháin sa bhForas Taighde ar Oideachas ar Champas DCU Dhroim Conrach (Coláiste Phádraig mar a bhí cheana).

Baineann an post le bheith ag obair leis an bPríomhfheidhmeannach agus leis an Riarthóir Sinsearach ar ghnóthaí ar nós nósanna imeachta agus polasaí a fheidhmiú, acmhainní daonna, tionscadail a riar, áisíneachtaí, airgeadas agus riarthóireacht ghinearálta.

Click here for further job specifications. Cliceáil anseo chun sonraíochtaí an phost a fheiceáil.