EO Vacancy

Applications are invited for an  Executive Officer position in the Educational Research Centre’s Test Department on the Richmond Road close to the DCU Drumcondra campus (formerly St Patrick’s College).

The person appointed will assist and report to the Administrator of the Test Department, the Senior Administrator in the Research Centre and the CEO.  The purpose of the position is to ensure the provision of assessments services to schools and Centres of Education.

Tugtar cuireadh d’iarratais don phost mar Oifigeach Feidhmiúcháin i Rannóg Trialach an Fhorais Taighde ar Oideachas ar Bhóthar Richmond gar do Champas DCU Dhroim Conrach (Coláiste Phádraig mar a bhí cheana).

Beidh an duine a cheapfar ag cabhrú le, agus ag tuairisciú do Riarthóir na Rannóige Trialach, don Riarthóir Sinsearach san Ionad Taighde agus don Phríomhfheidhmeannach.  Is í feidhm an phoist ná soláthar na seirbhísí measúnuithe do scoileanna agus do Lárionaid Oideachais a dheimhniú.

Click here for further job specifications. Cliceáil anseo chun sonraíochtaí an phost a fheiceáil.