Research Assistant Vacancy

Applications are invited for a research assistant. The position involves working as part of the team overseeing the National Assessment of Mathematics and English Reading (NAMER).

Fáiltítear roimh iarratais mar chúntóir taighde. Baineann an post le bheith ag obair mar bhall d’fhoireann a bheidh i mbun Measúnú Náisiúnta ar Mhatamaitic agus ar Léitheoireacht Bhéarla (NAMER) a mhaoirsiú.

Click here for full job specification. Leagan Gaeilge anseo.