The ERC are currently recruiting a CEO‎

This is a five year contract (renewable once).

The role requires leadership in educational research, quality assurance, management, budgetary control and general administration.

About the ERC
Since its establishment in 1966, the Educational Research Centre (ERC) has been an internationally recognised centre of excellence in research, assessment and evaluation in education. In September 2015, it was designated as a Statutory Body in accordance with the Education Act (1998). The Centre carries out research at all levels of the education system, from preschool to adult. Research is undertaken at the request of the Department of Education and Skills, at the request of other agencies and on the initiative of the ERC itself and its staff.

The Centre is located on the DCU St Patrick’s Campus in Drumcondra.

For more information please visit www.sigmarrecruitment.com/clients/erc or contact Vicki Lavin on (01) 4744653 or email vlavin@sigmar.ie

Closing date for applications: 5pm, 9th February 2018

 

Tá Príomhfheidhmeannach á earcú faoi láthair ag an bhForas Taighde ar Oideachas‎.

Conradh cúig bliana atá i gceist anseo (in-athnuaite aon uair amháin).

Beidh gá sa ról seo le ceannasaíocht ar thaighde oideachasúil, ar dhearbhú cáilíochta, ar bhainistíocht, ar rialú buiséid agus ar riarachán i gcoitinne.

Maidir leis an bhForas Taighde ar Oideachas
Ó bunaíodh é i 1966, tá cáil idirnáisiúnta bainte amach ag an bhForas Taighde ar Oideachas (FTO) mar lárionad barrfeabhais don taighde, don mheasúnú agus don mheastóireacht san oideachas. I mí Mhean Fómhair 2015, tugadh aitheantas do mar Chomhlacht Reachtúil de réir an Achta Oideachais (1998). Bíonn taighde ar bun ag an bhForas ag gach leibhéal den chóras oideachais, ón réamhscolaíocht go dtí oideachas aosach. Déantar taighde ar éileamh ón Roinn Oideachais agus Scileanna, ar éileamh ó ghníomhaireachtaí eile agus ar thionscnaíocht ón FTO féin agus ón bhfoireann.

Tá na tIonad lonnaithe ar Champas DCU Naomh Pádraig i nDroim Conrach.

Tá tuilleadh eolais ar fáil ar www.sigmarrecruitment.com/clients/erc nó déan teagmháil le Vicki Lavin ar (01) 4744653 nó ar ríomhphost ag vlavin@sigmar.ie

Spriocdháta chun iarratais a bheith faighte: 5pm, 9 Feabhra 2018